skip to Main Content
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-a
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-a
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-b
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-c
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-d
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-e
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-f
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-g
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-h
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-i
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-j
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-k
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-l
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-m
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-n
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-o
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-p
shimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-ashimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-bshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-cshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-dshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-eshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-fshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-gshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-hshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-ishimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-jshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-kshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-lshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-mshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-nshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-oshimano-expo-stand-beurs-stand-steps-stand-p

De Shimano STEPS Expo Stand wordt gedurende de Shimano STEPS Tour met name ingezet op beurzen en andere indoor events. Grote, hoge wanden en verlichting zorgen voor een sterke uitstraling. Afhankelijk van de locatie wordt gekozen voor een open of minder open karakter met (zij)wanden. De stand wordt door Mackpro opgebouwd en vertegenwoordigd. De complete set-up van deze Shimano STEPS stand is het ideale uitgangspunt voor een goede testrit op een testfiets voorzien van het Shimano STEPS E-Bike Systeem. Deelnemers krijgen uitleg over het systeem en de testfietsen worden door de Shimano STEPS medewerkers op hoogte afgesteld. Daarna kunnen de deelnemers zelf het E-Bike systeem Shimano STEPS ervaren door een rondje te fietsen. Vaak is daarvoor een testparcours uitgezet. Bovendien kunnen de deelnemers met al hun vragen terecht in de Shimano Steps Stand. De standaard afmeting van deze Shimano STEPS Stand bedraagt ca. 6 x 3 x 4 meter (bxdxh) = 18 m2.

Hieronder leest u welke materialen beschikbaar zijn voor de Shimano STEPS Expo Stand. Beschikbaarheid van materialen en specifiek de Shimano STEPS Boog is altijd onder voorbehoud ivm evt. andere boekingen. Heeft u specifieke wensen neem dan contact met ons op. Voor een slideshow en algemene informatie over de Shimano STEPS Boog Klik hier. Voor meer algemene informatie en een slideshow over de Shimano STEPS tour klik hier.

Wordt standaard geleverd met:
· Op- en afbouwservice;
· Begeleiding door Shimano STEPS Medewerkers;
· 3D Truss frame incl. dubbelzijdig bedrukte achterwand (6×4) en zijwand 3×4);
· Verlichting (5 lampen);
· 7 tot 12 Testfietsen;
· 4 tot 6 Vlaggen;
· 2 Vloerkleden;
· Touchscreen met interactieve software;
· Balie;
· Fiets Podium;
· Koffie/Thee bar;
· Stoelen;
· Spandoeken;
· Parktool Gereedschap;
· Flyers;
· Give-aways;
· Verlengkabels;
· Shimano STEPS Bus;
· STEPS Boog, indien beschikbaar!

Wij hebben ter plaatse nodig:
· Een ruimte van ca. 6 meter breedte x 3 meter diepte x 4 meter hoogte = 18 m2;
· Een stroompunt 220 Volt/16A voor de Verlichting (Verbruik ca.1.400 Watt);
· Een stroompunt 220 Volt/16A voor de TV wand of het Touchscreen (Verbruik ca. 600 Watt.);
· Een stroompunt 220 Volt/16A voor de Koffie en Thee bar (Verbruik ca. 2.100 Watt.) Indien hier gebruik van gemaakt wordt;
· Een stroompunt 220 Volt/16A voor de Shimano STEPS Boog (Verbruik ca. 350 Watt.) Indien gereserveerd.

TOTALE STROOMAANVRAAG IS 230V/16A/5000 Watt

The Shimano STEPS Expo Stand is used for the Shimano STEPS Tour at trade shows and other indoor events. Large, high walls and lighting are creating a strong image. Depending on the location you can choose for an open or less open character with sidewalls. The stand is built and represented by Mackpro. The complete set-up of these Shimano STEPS Expo stand is the ideal starting point for a good test run on a test bike equipped with the Shimano STEPS E-Bike system. Participants will receive an explanation of the system and the test bikes are adjusted to the right height by the Shimano STEPS employees. After the introduction, the participants can drive a round to experience Shimano STEPS. Moreover, the participants can ask all their questions at the Shimano Steps Expo Stand. The standard size of the Shimano STEPS Expo stand is approximately 6 x 3 x 4 meters (WxDxH) = 18 m2.

Below you can read what materials are available for the Shimano STEPS Expo stand. Availability of materials and – specifically – the Shimano STEPS Arch is always related to other bookings. If you have any special wishes or requests, please contact us. For a slideshow and general information about the Shimano STEPS Arch click here. For more general information and a slideshow of the Shimano STEPS tour click here.

Comes standard with:
· Construction and dismantling services;
· Supervision by Shimano STEPS Employees;
· 3D Truss frame including double-sided rear wall (6 × 4) and side wall (3 × 4);
· Lighting (5 lamps);
· 7 to 12 Test Bikes;
· 4 to 6 Flags;
· 2 Carpets;
· Touch screen with interactive software;
· Desk;
· Bike Stage;
· Coffee / tea bar;
· Chairs;
· Banners;
· Park Tool;
· Flyers;
· Give-aways;
· Extension cables;
· Shimano STEPS Bus;
· STEPS Arch, if available!

What we need at the location:
· An area of approximately 6 meters wide x 3 meters deep x 4 meters high = 18 m2;
· A power point 220V / 16A for the Lightning (Consumption approximately 1.400 Watts);
· A power point 220V / 16A for the TV wall or Touchscreen (Consumption approximately 600 watts.);
· A power point 220V / 16A for the Coffee and Tea bar (Consumption approximately 2,100 watts) if this is used;
· A power point 220V / 16A for Shimano STEPS Arch (Consumption approximately 350 watts.) If reserved.

TOTAL CONSUMPTION APPLICATION IS 230V / 16A / 5000 watts

Back To Top