skip to Main Content
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-a
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-b
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-c
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-d
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-e
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-f
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-g
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-h
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-i
Shimano EXPO outdoor stand | Shimano STEPS E-Bike R
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-j
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-k
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-l
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-m
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-n
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-o
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-p
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-q
shimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bikeshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-ashimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-bshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-cshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-dshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-eshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-fshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-gshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-hshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-iShimano EXPO outdoor stand | Shimano STEPS E-Bike Rshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-jshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-kshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-lshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-mshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-nshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-oshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-pshimano-expo-outdoor-stand-shimano-steps-e-bike-q

De Shimano STEPS Outdoor Stand wordt gedurende de Shimano STEPS tour ingezet op uiteenlopende evenementen. Denk aan E-Bike dealerdagen en E-Bike events, maar ook langs het testparcours op (inter)nationale beurzen is deze stand regelmatig te zien. De stand wordt door Mackpro opgebouwd en vertegenwoordigd. De complete set-up van deze Shimano STEPS stand is het ideale uitgangspunt voor een goede testrit op een testfiets voorzien van het Shimano STEPS E-Bike Systeem. Deelnemers krijgen uitleg over het systeem en de testfietsen worden door de Shimano STEPS medewerkers op hoogte afgesteld. Daarna kunnen de deelnemers zelf het E-Bike systeem Shimano STEPS ervaren door een rondje te fietsen. Vaak is daarvoor een testparcours uitgezet. Bovendien kunnen de deelnemers met al hun vragen terecht in de Shimano Steps Stand.

De standaard afmeting van deze Shimano STEPS Stand bedraagt ca. 6 x 3 x 3,2 meter (bxdxh) = 18 m2. Een grotere stand is soms mogelijk op aanvraag. Hieronder leest u welke materialen beschikbaar zijn voor de Shimano STEPS Outdoor Stand. Beschikbaarheid van materialen en specifiek de Shimano STEPS Boog is altijd onder voorbehoud ivm evt. andere boekingen. Heeft u specifieke wensen neem dan contact met ons op. Voor een slideshow en algemene informatie over de Shimano STEPS Boog Klik hier. Voor meer algemene informatie en een slideshow van de Shimano STEPS tour klik hier.

Wordt standaard geleverd met:
· Op- en afbouwservice;
· Begeleiding door Shimano STEPS Medewerkers;
· 2 tot 4 Tenten met wanden;
· 7 tot 12 Testfietsen;
· 2 tot 4 Vlaggen;
· 2 tot 4 Vloerkleden;
· TV Wand of Touchscreen;
· Balie;
· Fiets Podium;
· Koffie/Thee bar;
· 2 tot 4 Stoelen;
· Spandoeken;
· Parktool Gereedschap;
· Flyers;
· Give-aways;
· Verlengkabels;
· Shimano STEPS Bus;
· Verlichting op aanvraag;
· STEPS Boog, indien beschikbaar!

Wij hebben ter plaatse nodig:
· Een ruimte van ca. 6 meter breedte x 3 meter diepte x 3,2 meter hoogte = 18 m2 voor 2 STEPS tenten (of op aanvraag -3 tenten = 27 m2- of -4 tenten = 36 m2);
· Een stroompunt 220 Volt/16A voor de TV wand of het Touchscreen (Verbruik ca. 600 Watt.);
· Een stroompunt 220 Volt/16A voor de Koffie en Thee bar (Verbruik ca. 2.100 Watt.) Indien hier gebruik van gemaakt wordt;
· Een stroompunt 220 Volt/16A voor de Shimano STEPS Boog (Verbruik ca. 350 Watt.) Indien gereserveerd;
· Een stroompunt 220 Volt/16A voor de Verlichting (Verbruik ca. 1.200 Watt.) Indien nodig.

The Shimano STEPS Outdoor stand is used for the Shimano STEPS tour during various events. You can think about the E-bike dealer days and e-bike events, but also along the test track at (inter)national trade shows. The outdoor stand is built and represented by Mackpro. The complete set-up of these Shimano STEPS outdoor stand is the ideal starting point for a good test run on a test bike equipped with the Shimano STEPS E-Bike system. Participants will receive an explanation of the system and the test bikes are adjusted to the right height by the Shimano STEPS employees. After the introduction, the participants can drive a round to experience Shimano STEPS. Often there is plotted a test track for this. Moreover, the participants can ask all their questions at the Shimano Steps outdoor Stand.

The default size of this Shimano STEPS outdoor stand is about 6 x 3 x 3.2 meters (bxdxh) = 18 m2. Sometimes, a larger outdoor stand is available on request. Below you can read what materials are available for the Shimano STEPS Outdoor stand. Availability of materials and – specifically – the Shimano STEPS Arch is always related to other bookings. If you have any special wishes or requests, please contact us. For a slideshow and general information about the Shimano STEPS Arch click here. For more general information and a slideshow of the Shimano STEPS tour click here.

Comes standard with:
· Construction and dismantling services;
· Supervision by Shimano STEPS Employees;
· 2 to 4 tents with walls;
· 7 to 12 Test Bikes;
· 2 to 4 Flags;
· 2 to 4 Carpets;
· TV Wall or Touchscreen;
· Desk;
· Bike Stage;
· Coffee / tea bar;
· 2 to 4 Chairs;
· Banners;
· Park Tool;
· Flyers;
· Give-aways;
· Extension cables;
· Shimano STEPS Bus;
· Lighting on request;
· STEPS Arch, if available!

What we need at the location:
· An area of approximately 6 meters wide x 3 meters deep x 3.2 meters high = 18 m2 for 2 STEPS tents (or on request 3 tents = 27 m2, or 4 tents = 36 m2);
· A power point 220V / 16A for the TV wall or Touchscreen (Consumption approximately 600 watts.);
· A power point 220V / 16A for the Coffee and Tea bar (Consumption approximately 2,100 watts) if this is used;
· A power point 220V / 16A for Shimano STEPS Arch (Consumption approximately 350 watts.) if reserved;
· A power point 220V / 16A for the lighting (Consumption approximately 1,200 watts.) if necessary.

Back To Top